Biz Kimiz?


Biz Kimiz

Spor Endüstrisi, halk sağlığı üzerinde etki yaratan sağlık ve fitness profesyonelleri için standartların yükseltilmesi, sağlık ve fitness alanındaki mesleki tanımlamanın desteklenmesi için var olan sağlık ve spor endüstrisindeki tüm menfaat sahiplerinin yenilenmesini ve ilerlemesini sağlamak için kurulmuştur ve merkezi İstanbulda’dır.


Vizyonumuz

Spor Endüstrisi'nin vizyonu ,uluslararası standartların uygulanmasını destekleyecek ortaklık ve sürekli eğitim sistemlerini oluşturarak sağlık ve spor sektörü çalışanlarının eğitim kalitesini ve uygulamalarını arttırmaktır.


Misyonumuz

Misyonumuz insanlara yaşam boyu sürecek aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsekmektir. Ulaşmak istediğimiz hedefler ise :
•Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin sağlığa olan faydaları ve hareketsizliğin zararları ve sonuçları hakkında bilinç oluşturmak,
•Sektördeki zorlukları ve firsatları belirlemek için sektörel paydaşlar, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve insanlar arasında iş birliği ve ortaklığı yaratmak,
•Toplumda her bireye fayda sağlayacak bilgi,beceri, güven duygusunu oluşturacak hizmet ve ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak,
•Hizmet alanların güvenli ve etkili bir egzersiz yapabilmelerini sağlayan fitness ve sağlıklı yaşam sektöründe yüksek kalitede standartların belirlenmesini sağlamak
‘’Misyonumuz yalnızca hareketsizliğe karsı mücadele etmek değil, tüm sektör aktörleri arasındaki sinerjinin gücüyle daha fazla insanın daha aktif olmasını sağlamaktır.’’