Yönetim Kurulu Mesajı


Yönetim Kurulu Mesajı

Eski adıyla EHFA(Avrupa Sağlık ve Fitness Birliği), yeni adıyla EuropeActive ile tanışmış olmak ve işbirliği yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Kökeni 1996 yıllarına dayanan kar amacı gütmeyen ve AB sağlık ve Fitness sektörünün öncüsü olan bu kurum ile ülkemiz adına hep birlikte büyük işler başaracağımıza sonsuz inanıyoruz.

Bu süreçler içerisinde bizi asla yalnız bırakmayan siz sektörün değerli isimlerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler yalnızca sektörün bir sesi olmak istedik ve ülkemizdeki sağlık ve spor anlayışını uluslarası boyuta taşıyıp uluslarası anlaşmalar gerçekleştirerek hep birlikte mücade edip sağlıklı bir yaşamın yollarını birlikte çalışarak aşmayı hedefliyoruz.

Avrupa Sağlık ve Fitness piyasasında bu yıl spor merkezlerindeki üye sayısı 56,4 milyona yükseldi ve yıllık gelir 26,3 milyar euroya çıktı.Türkiye’de ise üye sayısı 1.9 milyon ve yıllık gelir 1.015 milyon eurodur. Spor Endüstrisi, spor politikaları gibi mevcut AB politikalarını desteklemek için fiziksel aktivite düzeyleriyle ilgili yönergeleri uygulayacaktır.

Spor Endüstrisi olarak bir network ağı oluşturmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sektörel paydaşlarla iş birliği içerisinde olarak sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikleri birlikte oluşturmanın getireceği bir çok fayda olacaktır. Bunu hep birlikte başaracağımıza inancımız sonsuzdur.

Tüm bunların sonucunda ana hedefimiz sektöre hizmet etmek ve sektörün gelişimini desteklemektir. Sağlık ve Fitness sektörünü korumak ve geliştirmek için sürekli çabalacağız ve birlikte çalışarak sektörü hep birlikte büyüteceğiz. Birlikte ne kadar çok çalışırsak misyonumuz olan ‘Daha fazla insanı daha aktif hale getirmeyi’ daha iyi şekilde başarmış oluruz.

Spor Endüstrisi
Yonetim Kurulu